Εγγραφή στον Σ.Ε.Α.Ν.Δ

Για την εγγραφή σας στο μητρώο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Δωδεκανήσου , θα χρειαστεί:

  1. Πιστοποιητικό Τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού να μην είναι προγενέστερη των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής σας. Μπορείτε εναλλακτικά να το  ζητήσετε από το ΚΕΠ της περιοχής σας  )
  2. Μία (1) φωτογραφία , έγχρωμη, κατά μέτωπο (ανφάς) και διαστάσεων 2,5εκ. x 2,5εκ.
  3. Αίτηση Εγγραφής(Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ)