Σ.Ε.Α.Ν.Δ.

 

 

               Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών της Δωδεκανήσου

Οι Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών Νομού (ΣΕΑΝ), ιδρύθηκαν και λειτουργούν βάσει των Νόμων 1301/82  & 3648/2008.

Οι ΣΕΑΝ αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύονται από τον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Μέλη των ΣΕΑΝ είναι οι Έφεδροι σε εφεδρεία Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ε.Δ. που ελεύθερα και με δική τους προαίρεση επιθυμούν να γίνουν μέλη τους και εγγράφονται στον οικείο Σύνδεσμο του νομού που κατοικούν, μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις των Ε.Δ. και την εγγραφή τους στα στελέχη της εφεδρείας. Στους ΣΕΑΝ μπορούν να γίνουν κανονικά μέλη και οι Έφεδροι Ανθυπασπιστές.

Η ιδιότητα του μέλους διατηρείται και μετά την κατάληψη του ενδιαφερομένου από το προβλεπόμενο για το βαθμό του όριο ηλικίας, σύμφωνα με το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των Μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών.

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Δωδεκανήσου έχει έδρα την πόλη της Ρόδου και δραστηριοποιείται ενεργά για την επίτευξη του Σκοπού του.

Διοικείται από εκλεγμένο από τα μέλη του Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο υπόκειται κατά την άσκηση των καθηκόντων του στον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.