Βιβλιοθήκη/Αιτήσεις

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ΣΕΑΝ

1. Περί στελέχους εφέδρων αξιωματικών του κατά γην στρατού ΑΝ 833-1937

2. Ενώσεις Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων Ν 1301-1982

3. Ενώσεις Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων Ν 3648-2008

4. Στρατιωτικός Κανονισμός 20-1

5. Περί Ταυτοτήτων Εφέδρων Αξιωματικών ΦΕΚ Β’ 1415/19-05-2016 


Αιτήσεις

1. Αίτηση για Ταυτότητα Εφέδρου Αξιωματικού (xlsx

2. Αίτηση εγγραφής νέου μέλους στον Σύνδεσμο (docx)

3. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ιδιότητας Μέλους (docx)