Επικοινωνία

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Επικοινωνία

Εάν είστε Έφεδρος (εξ Εφέδρων) Αξιωματικός, ενός από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων: Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία ή Πολεμικό Ναυτικό, μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να εγγραφείτε στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Δωδεκανήσου, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.  Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας!

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το γραφείο του Συνδέσμου κάθε Τετάρτη από  5 – 7  μμ.

 

Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sean12nisou(at)gmail.com αντικαθιστώντας το «(at)» με το σύμβολο, @

Η Σελίδα μας στο Facebook: κάνε κλικ Σελίδα στο Facebook

H Ομάδα μας στο Facebook: Ομάδα στο Facebook

Ταχυδρομική Διεύθυνση Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Δωδεκανήσου

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Δωδεκανήσου

Ταχ. Διεύθυνση: 85100

Μανδράκι, Νέα Αγορά, 1ος Όροφος, γραφείο 20,

Ρόδος

Τηλέφωνο:6934834202 Πρόεδρος

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΣΧΗ ΑΞΚΩΝ

 Για την χορήγηση Δελτίου Ταυτότητας Εφέδρου Αξιωματικού από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται στη ΔΕΠΑΘΑ μέσω του αντίστοιχου Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών (ΣΕΑΝ), του Νομού στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος έφεδρος σε εφεδρεία Αξιωματικός:

α. Συμπληρωμένη − δακτυλογραφημένη Αίτηση − Έντυπο απαιτουμένων στοιχείων με μικρά γράμματα (doc docx)

β. Πιστοποιητικό Τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού να μην είναι προγενέστερη των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έκδοση ταυτότητας).

γ. Δύο (2) φωτογραφίες του δικαιούχου, έγχρωμες, πρόσφατες, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κάλυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς) και διαστάσεων 3εκ. x 3εκ. Οι φωτογραφίες πρέπει να εκτυπώνονται στο λεπτότερο φωτογραφικό χαρτί και στην πίσω πλευρά τους πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με μολύβι το ονοματεπώνυμο και ο ΣΑ του εικονιζόμενου Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξκού. Η μία (1) από τις δύο (2) φωτογραφίες θα επικολλάται στην πίσω πλευρά του Πιστοποιητικού Τύπου Α΄ και θα βεβαιώνεται, από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του ΣΕΑΝ, η ταυτοπροσωπία.

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, εξαιτίας προαγωγής, φθοράς του παλαιού δελτίου ή αλλαγής στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση, στην οποία θα αναγράφεται το αιτιολογικό της έκδοσης του νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Άδεια Σίτισης στη Λέσχη Αξιωματικών, απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση προς τον Σύνδεσμο, χορήγησης βεβαίωσης ιδιότητας Μέλους του Συνδέσμου

2. Δύο (2) φωτογραφίες 3Χ3

3. Πιστοποιητικό Τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου

4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και άλλης

5. Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, μπορείτε να ζητήσετε κάνοντας «κλικ» στον σύνδεσμο: Στρατολογική Υπηρεσία

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την υποβολή των αιτήσεων στο γραφείο του Συνδέσμου, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.