ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Νέα Αγορά, γραφ.20, Ρόδος, 85100

Ηλ. Δ/νση  : sean12nisou@gmail.com                                              Αρ. Πρωτ.: 219/20-02-18

Τηλ.: 6934 834 202

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα τον Ν.1301/82, όπως τροπ. με το Ν. 3648/2008 και την Υ.Α. με αρ. Φ.900/160108

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλεί όλα τα μέλη να προσέλθουν την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στο γραφείο του Συνδέσμου που βρίσκεται στην Νέα Αγορά Αρ. Γραφείου 20 πρώτος όροφος από τις 10:00 μέχρι τις 18:00 για την << διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Και εκλεκτόρων για το ΚΔΣ της ΑΠΟΕΑ >>( και σε περίπτωση μη απαρτίας, επαναληπτική ψηφοφορία στης 18/03/18 ).

1. Εκλογικό δικαίωμα έχουν τα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει για το τρέχον έτος.
2. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με γραπτή δήλωση των ενδιαφερόμενων προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ  του ΣΕΑΝΔ ΔΩΔΣΟΥ το αργότερο μέχρι την 9 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ..
3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας ως μέλη του Δ.Σ  ή εκλεκτόρων έχουν τα μέλη που δεν κωλύονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις β,γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.1301/82.
4. Μετά το πέρας της υποβολής υποψηφιοτήτων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΑΝΔ ΔΩΔΣΟΥ συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφεται ο τίτλος του ΣΕΑΝ, οι υποψήφιοι για μέλη του Δ.Σ. και οι υποψήφιοι για εκλέκτορες, όλοι κατ’ αλφαβητική σειρά.
5. Οι υποψήφιοι εκλέκτορες μπορούν να είναι υποψήφιοι και ως μέλη του Δ.Σ..

 

Ρόδος, 11 Φεβρουαρίου 2018

 

Ο
Πρόεδρος
 

Πολύβιος Δ. Παυλίδης

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.